Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İşbirliği Prokotokolü İmzalandı

Posted by g222 on Ocak 15, 2012
Haberler / Duyurular

Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzalanmıştır.
15 Ocak 2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında

  • Ar-Ge niteliği taşıyan bilgi sistemleri ile bilgi sistemi bileşeni olan ihtiyaçlara yönelik projelerin geliştirilmesi,
  • Kalkınma ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak modüler nitelikte tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) geliştirilmesi,
  • İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi’nin (İKİS) iyileştirilerek geliştirilmesi ve KAYS’a entegrasyonu

kapsamındaki projelerin karşılıklı işbirliği ile gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmiş olan proje ekibi bu protokol kapsamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi çalışmalarına başlamışlardır.

Tags: