• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
Gerçek Sürüm ile Test Sürümü Arasındaki Farklar

Gerçek Sürüm ile Test Sürümü Arasındaki Farklar

1 Ekim 2012 tarihinde gerçek kullanıma açılan sürüm ile test sürümü arasındaki farklar aşağıda listelenmiştir. Kullanıcılardan gelen tüm istekler kayıt altına alınmakta, önceliklendirilmekte ve Bakanlık, Ajans ve TÜBİTAK yetkilileri tarafından kritik olarak değerlendirilen istekler yayınlanacak ilk sürüm kapsamına alınmaktadır. Her bir yeni sürüm yayınlandığında eski sürüm ile arasındaki farklar benzer şekilde haber olarak yayınlanacaktır.

Eski sürüm ile yeni sürüm arasındaki farklar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Zorunlu veri giriş alanlarının arka planı açık kırmızı yapılmıştır.
 2. Performans iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
 3. Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan destek programı türleri eklenmiştir.
 4. BD veya DK değerlendirilmesi 5’li bölümlendirme yerine, maksimum değerlendirme puanına kadar tamsayılı bölümlendirme yapılmıştır.
 5. Destek programı değerlendirme kriterlerine verilebilecek puanlar 1-15 arası istenilen bütün değerler girilebilecek şekilde değiştirilmiştir.
 6. Destek programında tanımlanan proje bazlı performans göstergeleri başvuru sahibi tarafından doldurulacak şekilde güncellenmiştir. Başvuru sahibinin performans kriteri eklemesi engellenmiştir.
 7. Bağımsız Değerlendiricinin proje değerlendirmesi sırasında sistem tarafından istenilen PYB şifresi kontrolü düzenlenmiştir.
 8. Sisteme kaydolma ve ikiden fazla kez hatalı kullanıcı adı, şifre girme işlemlerinde doğrulama imajı görüntülenmesi sağlanmıştır.
 9. Destek programında bulunan bütçe kalemi kısıtları düzenlenmiştir.
 10. Destek programına kar amacı güdenler ve gütmeyenler birlikte başvurabilecek şekilde değişiklik yapılmıştır. (Farklı kısıtlar uygulama henüz sisteme dahil edilmemiştir.)
 11. PYB kullanıcılarının BD adına değerlendirme girmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.
 12. Başvuru sahiplerinin tüzel veya gerçek paydaş tanımlayarak başvuru işlemlerine devam etmeleri gerçekleştirilmiştir.
 13. Başvuru formuna faaliyet alanı olarak NACE kodu girişi eklenmiştir.
 14. Proje teslim alımı ekranında listeden seçim ve arama seçenekleri eklenmiştir.
 15. Kayıt Tarihi ve Kayıt Numarası, Vergi Dairesine Kayıt Tarihi ve Vergi Dairesi Kayıt Numarası olarak değiştirilmiştir.
 16. Başvuru Sahibi Bilgileri ve Ortak ve İştirakçi Bilgileri, Proje Genel Bilgileri adımından sonra sisteme girilecek şekilde düzenlenmiştir.
 17. Bütçe sayfası alt kısmına kısıtlar ile ilgili bilgi mesajları eklenmiştir.
 18. Bütçe kalemi ekleme işlemleri ekranında “toplam bütçenin ne kadarını aşamayacağı” uyarı bilgisi eklenmiştir.
 19. Benzer Proje Tecrübesi bilgilerine Proje Adı alanı da eklenmiştir.
 20. Değerlendirici bilgileri güncelleme ekranında proje yönetim tecrübesi eklenirken oluşan hata giderilmiştir.
 21. Destek programı türüne göre Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen performans göstergeleri listesi sisteme eklenmiştir. Performans göstergelerinin mevcut durum ve hedef bilgilerini almak için ilgili ekranda değişiklik yapılmıştır. Destek programında tanımlanan proje bazlı performans göstergelerini başvuru sahibinin girmesi sağlanmıştır.
 22. Kullanıcı İşlemleri sorgulama ekranında rol filtresi eklenmiştir.
 23. Ön İnceleme Kriterleri ekranındaki Başlık alanı kaldırılmıştır.
 24. Değerlendirme Kriteri Adı, Değerlendirme Kriteri Sorusu olarak değiştirilmiştir. Bu alanın karakter sayısı 500’e yükseltilmiştir.
 25. DK değerlendirme ekranında DK kullanıcılarının değerlendirme raporu alabilmesi sağlanmıştır.
 26. Ajans tanımlama ekranında farklı ajans birimlerine göre Birim bilgisi alınması sağlanmıştır.
 27. İmza atılması gereken raporlarda (BD değerlendirme formu, DKU değerlendirme formu, proje teklifi ön inceleme raporu, asil listeyi bilgilendirme mektubu, başarısız projeleri bilgilendirme mektubu, eksik evrak raporu, eksik evrak sebebiyle ret mektubu, ön inceleme raporu, ön inceleme ret mektubu, yedek listeyi bilgilendirme mektubu, teklif çağrısı ilanı, destek programı BD listesi, destek programı DKU listesi, tarafsızlık ve gizlilik beyannamesi) MS Word çıktılarının alınabilmesi sağlanmıştır.
 28. Bir proje teklifi iki değerlendirici tarafından değerlendirildiğinde, eşik değer koşulu tanımlanmış bir değerlendirme kriteri başlığı için iki değerlendirmede birden koşul sağlanmadığı durumlarda proje teklifinin 3. değerlendirciye gitme durumu kaldırılmıştır.
 29. Proje teklifine aynı BD’nin iki kez atanabilmesi engellenmiştir.
 30. Destek programı işlem adımlarında karşılaşılan Türkçe olmayan kelimeler düzeltilmiştir.
 31. Kullanıcı adı ve şifrenin en az 6 karakter olmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştır.
 32. Performans Göstergeleri ekranında Birimi alanına yeni referans birimler eklenmiştir.
 33. Ön İnceleme Kriterlerini girilirken görüntülenen Açıklama alanlarına bilgi girme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 34. Bütçe ekleme ekranında bütçe kalemine eklenen kalem bilgisinin kalem numarası ile birlikte görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
 35. Proje Özeti alanına girilebilecek karakter sayısı 250 karakterden 500 karaktere çıkarılmıştır.
 36. Ön İnceleme Kriteri İşlemleri adımında yer alan Ön İnceleme Kriteri Başlığı alanının alabileceği en fazla karakter sayısı 500 olarak değiştirilmiştir.
 37. Bütçe revizyonuna destek programı bütçe kısıtları eklenmiştir.
 38. Destek Programı Performans Göstergesi İşlemleri adımında yer alan Performans Göstergesi Adı alanının alabileceği en fazla karakter sayısı 250 olarak değiştirilmiştir.
 39. Sisteme kayıt işlemlerinde MERNİS kontrolü eklenmiştir.
 40. Dosya yükleme işlemlerinde hata olması durumunda hatanın detayının görüntülenmesi (yanlış dosya tipi ve/veya dosya boyutu aşımı) sağlanmıştır.
 41. Yasal statü listesi genişletilmiştir.
 42. Değerlendirici Bilgileri İşlemleri yeni sayfada açılacak şekilde güncellenmiştir.
 43. Sisteme kayıt işlemleri ekranının boyutu ve düğmeleri düzenlenmiştir.
 44. Değerlendirici bilgilerini güncelleme işlemleri ve kullanıcı yönetimi işlemleri ana sayfadan ulaşılabildiği gibi menüden de ulaşılabilir hale getirilmiştir.
 45. Proje başvuru sahibi ve ortağının eklendiği ekranda “Adına başvuru yapmak istediğiniz gerçek/tüzel kişiyi sorgulayarak bulamadıysanız, eklemek için tıklayınız.” cümlesindeki bağlantı sorunu düzeltilmiştir.
 46. Proje Sonuç Raporu menü adı Proje Sonuç Bildirimi olarak değiştirilmiştir.
 47. BD İlanına Başvur menüsünde açılan formda Açıklama alanına kapasitesinden fazla bilgi girildiğinde ortaya çıkan hatayı belirten bilgi mesajı eklenmiştir.
 48. Proje Yönetim Birimi Başkanı ifadesi, Program Yönetim Birimi Başkanı olarak değiştirilmiştir.
 49. Ön İzleme Ziyareti adımında yer alan dosya türlerine .zip, .rar, .jpeg, .jpg, .png türleri eklenmiştir.
 50. BD Alım İlanı’na başvurma işlemi sırasında görüntülenen başvuru formunda öncelik alanları etiketleri daha anlaşılır yapılmış, açıklama alanı düzenlemiş ve programa başvurma nedeni alanı eklenmiştir.
 51. Başvuru sahibinin başvuru değerlendirme sürecindeki tüm aşamalarda başvurusuyla ilgili durumu görmesi engellenmiş, sadece değerlendirme sonucundaki son durumu görmesi sağlanmıştır.
 52. Kayıt Formu’nda Doğum Tarihi alanının zorunlu olması sağlanmış, Ana Sayfa düğmesi kaldırılmış ve Ana Sayfa’ya ulaşmak için bağlantı verilmiştir.
 53. Ajans Personeli Ekleme ekranında Doğum Tarihi ve Katılış Tarihi alanları açılır kutu olarak düzenlenmiştir.
 54. Proje Personeli Bilgileri ekleme işlemi sırasında Genel Bilgiler sekmesinden Dil Becerileri sekmesine geçiş durumunda oluşan hatalı ekran görünümü düzeltilmiştir.
 55. Beklenen Finansman Kaynakları adımında Bütçe Onayı alanında onaylama işleminin yapıldığını bildiren Bütçe Onay Durumu başlığı eklenmiştir.
 56. Bütçe işlemlerinde Makine Teçhizat altına kalem ekleme işlemi yapıldığında birim alanının adet olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
 57. BD Değerlendirme Tecrübesi Bilgileri sekmesinde yer alan Proje Adı, Program Adı olarak değiştirilmiştir.
 58. Proje Teklifi ekleme sırasında doldurulan Beklenen Sonuçlar alanının alabileceği karakter sayısı 1000 olarak değiştirilmiştir.
 59. Destek programı ekleme adımlarından Değerlendirici Ödeme Bilgileri ekranında yer alan BD ve DK Üyelerinin alacağı ücretin brüt ücret olacağı belirtilmiştir.
 60. Tüzel Paydaş Bilgileri ekleme formunda yer alan Faaliyete Başlama Tarihi başlığı Kurumun Faaliyete Başlama Tarihi olarak değiştirilmiştir.
 61. Proje Teklifi ekleme adımlarından Amaç ve Gerekçelendirme bölümünde yer alan alanlardaki karakter sınırlaması 1000 karakterden 2000 karaktere çıkarılmıştır.
 62. Öncelikler bölümündeki karakter sınırlaması 250 karakterden 500 karaktere çıkarılmıştır.
 63. BD ve BS kayıt işlemleri formunda yer alan Doğum Tarihi alanı zorunlu alan olarak değiştirilmiştir.
 64. Başvuru Formu ön izleme dokümanında yer alan Projenin Toplam Uygun Maliyeti ve Projenin Toplam Uygun Maliyeti Yüzdesi alanlarındaki 0 ve ? değerlerinin görüntülenmesi sorunları düzeltilmiştir.
 65. Proje Teklifi Durumu ret mektubu gönderilecek olan proje tekliflerinin listelenmesi gerçekleştirilmiştir.
 66. Performans Değerlendirme Kriterleri sisteme eklenmiştir.
 67. Değerlendirici bilgilerini görüntüleme ve güncelleme ekranlarında performans iyileştirmesi yapılmıştır.
 68. Değerlendiricinin iletişim bilgilerinin alındığı alanlar eklenmiştir. BD’leri destek programına atama işleminde Adres İli alanına göre sorgulama yapılması sağlanmıştır.
 69. Değerlendirici Bilgilerinde yer alan Diploma Yükleme işleminde pdf uzantılı dosyaların sisteme eklenebilmesi sağlanmıştır.
 70. Aynı kayıt üzerinde birden fazla kişinin işlem yapması durumda sonradan güncelleme yapan kişiye açıklayıcı bilgi mesajı verilmesi sağlanmıştır.
 71. Bütçe’de birimi “Aylık” olan giderlerde 12 ay kontrolü kaldırılmış ve bu uygulama tüm gider çeşitleri için gerçekleştirilmiştir.
 72. Değerlendirme Tablosu Kriterleri için karakter sınırlaması 250 karakterden 500 karaktere yükseltilmiştir.