• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
Yeni Sürüm v3.2.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Yeni Sürüm v3.2.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi Bileşeni için hazırlanan yeni sürüm v3.2.0 versiyon numarasıyla 15.07.2013 tarihi saat 00:00 itibarıyla kullanıma açılmıştır. v3.2.0 versiyonu ile eski versiyon olan v3.1.0 versiyonu arasındaki farklar aşağıda listelenmiştir:

 

 

 


Hazırlık ve Başvuru Süreci ile İlgili Değişiklikler:

 1. Destek programı “Değerlendirme Kriteri” sekmesinde başlıklardan alınabilecek “Minimum Puan” ifadesi “Eşik Değer” olarak değiştirilmiştir.

 1. PYBB rolü ile Ajans raporlarının alınabilmesi için en az bir destek programı seçmenin zorunlu olması sağlanmıştır.
 2. PTÇ türündeki bir programa başvuru yapılırken alınan “Beklenen Finansman Kaynakları” bilgilerine “Ayni Katkı” bilgisi eklenmiştir.

 1. İDBB kullanıcılarının destek programı bilgilerini salt okunur olarak görüntülemesi sağlanmıştır.
 2. YDO rolü Sistem’e eklenmiş ve bu kullanıcıların proje teklifi teslim alma işlemlerini yapması sağlanmıştır.

Değerlendirme Süreci ile İlgili Değişiklikler:

 1. Proje teklifi ayrıntısı görüntüleme işlemi sırasında “BD Değerlendirmeleri” bilgilerinin görüntülenmemesi sorunu giderilmiştir.
 2. Değerlendirici bilgileri bölümünde “Eğitim Bilgileri”, “Değerlendirme Bilgileri” ve “Proje Yönetim Bilgileri” bölümlerindeki listelere sıralama özelliği eklenmiştir.
 3. YK sonucunda başarısız olan projelere gönderilen bilgilendirme mektuplarının çıktısında projeyle ilgili tüm kriter başlıklarının ve toplam puanın tablo olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
 4. Değerlendiricilerin, proje değerlendirmesi sonucu aldıkları değerlendirme çıktısında (Ek D-7) filigran olarak görüntülenen “GİZLİDİR” ifadesi “GİZLİ” olarak güncellenmiştir.
 5. GS bütçe revizyonu sırasında proje teklifi ayrıntısında bütçe katkısı oranının tutarsız görüntülenmesi sorunu düzeltilmiştir.
 6. Ön inceleme işlemlerinde eksik evrak durumu güncellenirken kullanılan açıklama alanının karakter sınırının görüntülenmesi sağlanmıştır.
 7. Ön izleme ziyaretleri için personel görevlendirme yetkisi, İDBB ve PYBB rollerini kapsayacak şekilde güncellenmiştir.
 8. SY rolü ile alınan BD Bilgileri raporuna değerlendiricinin telefon numarası ve e-postasının gösterilmesi sağlanmıştır.

İzleme Süreci ile İlgili Değişiklikler:

 1. İDBB rolü ile destek programı seçili olduğu durumda ana sayfada bütün projelerle ilgili özet bilgilerin, yaklaşan olayların, bekleyen işlerin görüntülenmesi sağlanmıştır.
 2. İDB ana sayfasında proje süreç detayları ve ödemelerin ne kadar yapıldığıyla ilgili grafikler eklenmiştir.

 1. Proje ile ilgili sorun ekleme/güncelleme/silme işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
 2. Sözleşme kontrol listesi işlemleri ve sözleşme işlemlerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Sözleşme kontrol maddesi oluşturma işlemi destek programı listeleme sayfasına taşınmıştır.

 1. Proje İşlemleri / Sözleşme işlemleri sayfasında “Sözleşme Durumu Güncelle” düğmesi “Söz. Kont. Lis. Kontrol Et / Söz. İmzala” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca feragat etme işleminin ayrı bir düğme ile yapılması sağlanmıştır.

 1. Sözleşme kontrol maddesi ekleme ve güncelleme işleminin sözleşmeye davet işleminden sonra da yapılabilmesi sağlanmıştır. İlgili işlem sözleşme imzalanıncaya kadar yapılabilmektedir.
 2. Proje İşlemleri / Bütçe Raporu Çıktı İşlemleri menüsünden ulaşılan projenin bütçe raporu çıktı alma işlemlerinde, sözleşme imzalandığındaki bütçe ile güncel bütçenin karşılaştırılmalı olarak çıktısının alınabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca başvuru sırasında ve revizyon sonrasındaki bütçe bilgilerinin karşılaştırmalı raporunun alınmasındaki revizyon kalemlerinin görüntülenmemesi problemi giderilmiştir.

 1. Projenin bütçe raporu çıktı alma işlemlerinde proje teklifinin durumunun görüntülenebilmesi ve bütün alanlar için filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
 2. Projenin bütçe raporu çıktı alma işlemlerinde bütçe kalemi çok uzun olduğu durumda kalem isminin düzgün olarak görüntülenmemesi sorunu giderilmiştir.
 3. Sözleşme uzatma işlemlerinde sözleşme son tarihinin yanında proje süresinin ay olarak da güncellenebilmesi sağlanmıştır.
 4. Bildirim mektubu çıktısında ajans adresi, amaç, konu başlığı ve proje ismi bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
 5. Zeyilname ve bildirim mektubu çıktısında yararlanıcının telefon ve faks numaralarının görüntülenmesi engellenmiştir, ayrıca bütçe değişikliği varsa bütçe bilgilerinin zeyilname formuna eklenmesi sağlanmıştır.
 6. İlk izleme ziyareti raporunda proje ortaklarının yer aldığı bölümde iştirakçilerin de listelenmesi sorunu giderilmiştir.
 7. İlk izleme ziyareti raporunda 4.0 Satınalmalar bölümünde “Faaliyet No” sütununda faaliyet adının tam görüntülenmemesi sorunu giderilmiştir.
 8. İlk izleme ziyareti raporunda 7.0 Ziyaretler tablosunda izleme ziyaretlerinin tarih sıralı olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
 9. Ara ve nihai raporlarda ön izleme yapıldığında bütçe kalemlerinin birden fazla tekrarlanabilme sorunu giderilmiştir.
 10. Bildirim mektubu kontrol listesindeki “Bütçe Kalemlerinin % 15’e Kadar Yeniden Tahsisi”  kalemi “Bütçe kalemi değişikliği (%15’e kadar)”, “Küçük Faaliyet Değişikliği” kalemi “Faaliyet değişikliği” olarak güncellenmiştir.
 11. Bildirim ve zeyilname ile bütçe değişikliği yapıldıktan sonra değişiklikler onaylandığında bütçeye bağlı harcama olduğu durumda oluşan revizyon tutarsızlığı giderilmiştir.
 12. Sözleşme işlemleri sırasında listelenen projelerde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
 13. BS rolüne sahip kullanıcının sözleşme kontrol listelerini yüklerken ortaya çıkan aynı projenin birden fazla kez görüntülenmesi sorunu giderilmiştir.
 14. Sözleşme bilgilerini güncelleme ekranında yer alan “Sözleşme Evrağı” ifadesi “Sözleşme Evrakı” olarak değiştirilmiştir.
 15. Ödeme talebi raporunda Hesap No bilgisi yerine yararlanıcının IBAN bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
 16. Ödeme Talebi raporunda bulunan “Yukarıda bahsi geçen Sözleşme uyarınca ÖN ÖDEME TALEBİ yapılmasını talep ediyoruz” ifadesindeki “TALEBİ” kelimesi çıkarılmıştır.
 17. Satınalma faaliyetleri sırasında görüntülenen “Satınalma Usulü” seçenekleri genişletilmiştir.

 

 1. Sözleşmeye davet sırasında gönderilen sözleşme davet e-postasına proje bilgileri eklenmiştir. Ayrıca e-postada görsel iyileştirmeler yapılmıştır.

 1. İDB ve İDBB rolündeki kullanıcıların Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri raporuna Destek Programı Raporları kısmından ulaşabilmesi sağlanmıştır.

Genel Değişiklik:

 1. Sorgula, Görüntüle ve Çıktı Al düğmelerine görsel öğeler eklenmiştir.