• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
Yeni Sürüm v4.6.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Yeni Sürüm v4.6.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

KAYS Projesi kapsamında hazırlanan yeni sürüm v4.6.0 versiyon numarasıyla 10.06.2014 tarihi saat 22:30 itibarıyla kullanıma açılmıştır. Yeni sürüm ile birlikte İnsan Kaynakları (İK) Bileşeni’nin aşağıda listelenen işlevleri de devreye alınmıştır. v4.6.0 versiyonu ile eski versiyon olan v4.5.3 versiyonu arasındaki farklar aşağıda listelenmiştir:


İK İşlemleri:

 1. Kalkınma Ajansları kapsamında personel alımı yapılacağı zaman işe alım sürecini başarıyla tamamlayan ve işe başlamasına karar verilen personelin kaydının Sistem’e girilebilmesi sağlanmıştır. İşe başlayan personelin aşağıda listelenmiş olan başlıklara yönelik bilgilerinin kaydı yapılabilmekte ve yetkiler dâhilinde güncellenebilmektedir.
   • Kişisel bilgileri: Bu başlıkta personelin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, eğitim durumu, işe başlama tarihi, özür oranı, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için çocuk sayısı vb. bilgileri yer almaktadır.

   • İletişim bilgileri: Bu başlıkta personelin ev telefonu, cep telefonu, adresi vb. bilgileri yer almaktadır.

   • Unvan ve görev bilgileri: Bu başlıkta personelin unvanı, görevi ve organizasyondaki yeri, görev aldığı birimlerin tarihçesi vb. bilgileri yer almaktadır.

   • Geçmiş çalışma bilgileri: Bu başlıkta personelin Ajans’tan önceki çalışma bilgileri yer almaktadır.

 1. Hizmet belgesi (Kalkınma Ajansında hangi tarihten beri çalıştığı bilgisi) ile ilgili raporun alınabilmesi sağlanmıştır.
 2. Ajans personelinin aldığı eğitimlere ilişkin eğitimin adı, eğitimin içeriği, eğitimi veren kişi ve kurum bilgileri, eğitimin süresi ve ücreti bilgilerinin Sistem’e girilebilmesi sağlanmıştır. Alınan eğitim belgesi de Sistem’e eklenebilmektedir.

 1. Ajans personeli tarafından eğitim talebinde bulunulabilmekte veya bir personele yöneticisi tarafından eğitim ataması yapılabilmektedir. Bulunulan eğitim talebi ve/veya atamaları Sistem’de tutulabilmektedir.

 1. Emeklilik, istifa gibi durumlarla iş akdi sona eren çalışanların bilgileri güncellenerek Sistem üzerinden de iş akdi sona erdirilebilmektedir. İlgili personele yönelik iş akdinin sona eriş tarihi ve işten ayrılma nedeni (Örn. İstifa, işten çıkarılma vb.) Sistem’de tutulmaktadır.

 1. Ajansların ihtiyaç analizi ve İnsan Kaynakları (İK) strateji dokümanlarının MS Word ve PDF formatında Sistem’e yüklenebilmesi sağlanmıştır.

Sürümdeki diğer değişiklik ve iyileştirmeler de şu şekildedir:

Başvuru ve Değerlendirme Dönemi Değişiklikleri:

 1. Destek programı ekleme adımlarından olan Başvuru Sahibi Uygunluğu adımında, gerçek kişilere yönelik yer alan kar amacı gütme ifadeleri kaldırılmıştır.
 2. Değerlendirme Komitesi (DK) Değerlendirmesinde Başarısız Kararı Onaylandı durumundaki projelerin de Proje Sonuç Bildirimi sayfasında listelenebilmesi sağlanmıştır.
 3. Teknik Destek (TD) Programları için Teknik Destek Hizmet Türü “Eğitim, Program Proje Hazırlanması, Geçici Uzman Personel Görevlendirme, Danışmanlık, Lobi Faaliyetleri ve Uluslararası İlişkiler Kurma” seçeneklerinin standart olarak bütün TD’ler için gelmesi ve bunlar üzerinde Ajanslar tarafından değişiklik yapılamaması sağlanmıştır.  Destek programına bağlı yeni TD türü eklemesi yapılabilmesi sağlanmıştır. Sistem’deki mevcut veriler de yapılan bu değişikliğe göre düzenlenmiştir.


İzleme Dönemi Değişiklikleri:

 1. Destek Yönetim Kılavuzu (DYK) eklerinden harcama takviminin Sistem’e eklenmesi sağlanmıştır.

 1. Hazırlanan harcama takvimine göre harcama planının çıktısının alınması sağlanmıştır.
 2. İzleme ziyaretlerindeki çıktı isimlerinin güncellenmesi sağlanarak ilk, düzenli ve anlık olarak ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.
 3. İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından sözleşme ayrıntısı görüntüleme işleminde açılan ekranda projeyle ilgili özet ve finansman kaynakları bilgilerinin de görüntülenmesi sağlanmıştır.

 1. Nihai ödeme tutarının girildiği ekranda fazla ödeme yapıldığına ve ödemenin geri alınmasına yönelik bilginin girilebilmesi sağlanmıştır.

 1. Yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen sözleşme değişikliği talebi ve rapor gönderme işlemlerinde yer alan “Onayla” düğmesinin ifadesi “Ajansın Onayına Gönder” olarak değiştirilmiştir.

 1. Nihai raporda bulunan mali kısımdaki bütçe kalemlerinin sıralanması düzeltilmiştir.
 2. Ödemeler sonucunda hesaplanan hakediş miktarlarındaki hesaplama formülü düzeltilmiştir.


Kalkınma Bakanlığı İşlemleri:

 1. Sistem Yöneticisi (SY) tarafından alınan Bağımsız Değerlendirici (BD) süreci raporunda görüntülenmek istenen sütunların seçilebilmesi sağlanmıştır.
 2. Destek Programı Bilgileri ve özet gösterge bilgileri raporu arasındaki tutarsızlık giderilmiştir.
 3. Destek Programı Bilgileri raporunda formatsal düzenlemeler (Örn. Binlik ayraç eklenmesi, Ajans adı sıralaması vb.) yapılmıştır.
 4. Destek Programlarını Listele ekranında, toplam sayfa ve kayıt sayısının gösterildiği alanların sola kayması sorunu düzeltilmiştir.
 5. SY tarafından alınan Proje Mali Destek Bilgileri Raporu’nun Sistem’e eklenmesi sağlanmıştır.

Yatırım Destek Ofisi (YDO) İşlemleri

 1. YDO kişi ve paydaş işlemlerindeki bilgilerin yer aldığı Excel dokümanının Sistem’e yüklenmesi ve Excel’deki bilgilerin Sistem’e aktarılması sağlanmıştır.

 1. Proje izleme ve Ajans destek işleminde yer alan İş Türü açılır listesinden “Diğer” seçeneği seçildiği takdirde açıklama bilgisinin girileceği yeni bir alanın açılması sağlanmıştır.
 2. Bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri kapsamında hizmet/görev yerine göre filtreleme yapılması sağlanmıştır.
 3. Tanıtım, promosyon ve organizasyon bilgileri ekranında yer alan Etkinlik Türü açılır listesine “Diğer” seçeneği eklenmiştir.
 4. YDO işlemlerinde paydaşların bütün bilgileri girildikten sonra da ilgili bilgilere yönelik güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
 5. YDO personelinin yetkisi dahilinde olan paydaş ve aktivite işlemlerine yönelik eklenecek tüm faaliyetlere başlık bilgisinin eklenmesi ve ilgili başlığın faaliyetlerin listelendiği ekranda görüntülenmesi sağlanmıştır.
 6. Bilgilendirme ve danışmanlık işlemlerinde ana sektör seçimine yönelik bilgilendirme mesajı eklenmiştir.
 7. Bilgilendirme ve danışmanlık işlemlerinde Faaliyet Konusu açılır listesine “AB Destekleri” ve “Girişimcilik” ifadeleri eklenmiştir.
 8. Proje izleme ve Ajans destek işlemlerinde yer alan “İş Türü” açılır listesindeki “Ajans Destek Hizmetleri” yerine  “PYB”, “Planlama”, “Tanıtım ve İşbirliği”, “İdari ve Mali İşler”, ve “Diğer” seçenekleri eklenmiştir.
 9. Tanıtım, promosyon ve organizasyon bilgileri ekranında yer alan Etkinlik Türü açılır listesine “Toplantı” seçeneği eklenmiştir.
 10. Tanıtım, promosyon ve organizasyon bilgileri ekranına Ajansın tanıtım işlemlerine başlama ve bitiş tarihlerini girebileceği alanlar eklenmiştir.
 11. Eğitim işlemlerinin girildiği ekrana eğitimin başlangıç ve bitiş tarihlerinin girilebileceği alanlar eklenmiştir.
 12. Yatırım arazisi işlemlerinde yer alan  Arazi Kodu alanının zorunluluğu kaldırılmıştır.
 13. İzin ve ruhsat işlemlerinde yer alan Yatırım Tutarı alanının zorunluluğu kaldırılmıştır.
 14. Teşvik işlemlerinde yer alan Destek Unsuru açılır listesine “KDV İadesi” ifadesinin eklenmesi sağlanmıştır.
 15. Teşvik işlemlerinde yer alan Teşvik İşlemi açılır listesindeki “Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri” ifadesi “Teşvik Belgesi Tamamlama İşlemleri” olarak güncellenmiştir.
 16. Tüm paydaş işlemlerine yönelik Sorumlular sekmesinde paydaş havuzundan sorgulama yapıldığında, sorgu sonucu bulunan paydaş kayıtlarının detaylarının görülebilmesi sağlanmıştır.
 17. Tanıtım, promosyon ve organizasyon bilgileri ekranında Etkinlik Türü açılır listesinde yer alan “Aylık Bülten, Yıllık Bülten, Reklam, Haber” seçeneklerinin kaldırılıp, bunların yerine “Tanıtım Materyali” seçeneğinin eklenmesi sağlanmıştır. Tanıtım materyali seçildiğinde farklı bir açılır listeden tanıtım materyalinin türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.
 18. Bilgilendirme ve Danışmanlık sayfasındaki Faaliyet Konusu ve Faaliyet Şekli açılır listelerinin çoktan seçmeli olması sağlanmıştır.
 19. Tüm paydaş işlemlerinde, Sorumlular alanında “Birden fazla seçmek için [CTRL] tuşuna basarak seçiniz.” şeklinde bir uyarı konulmuştur.

 1. Kullanıcı İşlemleri menüsünde yer alan “YDO Kişi İşlemleri” ifadesinin “Görüşülen Kişi İşlemleri” ifadesi olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.


Genel Değişiklikler:

 1. Bütün tablolarda sıralama özelliğinin düzeltilmesi sağlanmıştır.
 2. Arşiv proje bilgileri sayfasına Projenin Başlama Tarihi ve Projenin Bitiş Tarihi alanları eklenmiştir.
 3. TD bilgilerinin gerçek sisteme aktarılması için Ajanslara imkân sağlanmıştır.