• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
Yeni Sürüm v5.3.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Yeni Sürüm v5.3.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

KAYS Projesi kapsamında hazırlanan yeni sürüm v5.3.0 versiyon numarasıyla 05.01.2015 tarihi saat 09:00 itibarıyla yayınlanmıştır. Bu sürümle birlikte Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi (ÇPBMY) Bileşeni de pilot kullanıma açılmıştır. Sistem’e eklenen yeni özellikler aşağıdaki gibidir:


Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi (ÇPBMY) Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler
Bütçe ve Muhasebe Modülü kapsamında gerçekleştirilen istekler aşağıdaki gibidir:

 1. Bütçe İşlemleri
  • Gider bütçe tertibinin oluşturulması sağlanmıştır.
  • Gider bütçesinin oluşturulması, muhasebeleştirilmesi ve MS Word, PDF ve MS Excel formatlarında raporlanması sağlanmıştır.
  • Gelir bütçesinin oluşturulması, muhasebeleştirilmesi ve MS Word, PDF ve MS Excel formatlarında raporlanması sağlanmıştır.
  • Sistemin ödenek kontrolü yapması sağlanmıştır.
  • Bütçe tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılması ve ödenek eklenebilmesi sağlanmıştır.
 1. Temel Muhasebe İşlemleri
  • Bir seferliğine elle geçici açılış fişi oluşturulması sağlanmıştır.
  • Manuel olarak Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) oluşturulması sağlanmıştır.
  • Manuel olarak Ödeme Emri Belgesinin (ÖEB) oluşturulması sağlanmıştır.
  • Ön muhasebe havuzundaki MİF’lerin ve ÖEB’lerin muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.
  • MİF’in ve ÖEB’nin şablon işlem fiş olarak kaydedilmesi ve bu şablon fişlerin tekrar tekrar kullanılması sağlanmıştır.
  • Bir fişin düzeltme kaydının oluşturulması sağlanmıştır.
  • Muhasebeleşmiş ve muhasebeleşmemiş muhasebe fişlerinin sorgulanabilmesi sağlanmıştır.
  • Bir ÖEB’de çalışan hesapların yansıtma hesaplarının Sistem tarafından otomatik olarak çalıştırılması sağlanmıştır.
  • Muhasebeleşmiş en son yevmiye numarasına sahip fişin güncellenebilmesi ve silinebilmesi sağlanmıştır.
 1. Ödeme İşlemleri
  • Personele avans verilmesi sağlanmıştır.
  • Personele yapılan görevlendirme ödemesi talebinin muhasebeleştirilmesi veya reddedilebilmesi sağlanmıştır.
 1. Diğer Muhasebe İşlemleri
  • Emanet (Örn. bütçe emanetleri, fazla ve yersiz tahsilatlar, sosyal güvenlik kesintisi, gelir vergisi, damga vergisi veya KDV tevkifatı) kapatma işleminin yapılması sağlanmıştır.
  • Amortisman kayıtlarının görüntülenebilmesi, amortisman kaydı eklenebilmesi, ilgili kaydın silinebilmesi ve güncellenebilmesi sağlanmıştır.
  • Sistemin KDV tevkifat tutarını otomatik olarak hesaplaması sağlanmıştır.
  • Sistemin MİF/ÖEB eklenirken, güncellenirken ve muhasebeleştirilirken işlem geçmişi kaydı oluşturması ve fişlerin işlem geçmişinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
  • Banka çıkış işleminin yapılması sağlanmıştır.
  • Sistem tarafından otomatik oluşturulan kayıtlara (Örn. proje muhasebe talebi, banka çıkış, emanet, personel avans ve yolluk ödeme talebi vb.) manuel fiş ile işlem yapılması sağlanmıştır.
 1. Muhasebe Raporları
  • MİF ve ÖEB’nin PDF formatında raporlanması sağlanmıştır.
  • Mizan raporunun MS Word, PDF ve MS Excel formatlarında raporlanması sağlanmıştır.
  • Yevmiye, büyük ve yardımcı defterlerinin MS Word, PDF ve MS Excel formatlarında raporlanması sağlanmıştır.
  • Bilançonun MS Word, PDF ve MS Excel formatlarında raporlanması sağlanmıştır.
 1. Gelir Yönetimi
  • Kurumlardan alınacak payların görüntülenmesi sağlanmıştır.
  • Kurumlardan alınacak gelirlerin tahsilatının yapılması sağlanmıştır.
  • Kurumlardan alınacak gelirlerin tahakkuk terkininin yapılması sağlanmıştır.
 1. Proje İşlemleri
  • Sistemin destek verilen bir projeye ait sözleşme imzalandığında, ön ödeme, ara ödeme veya nihai ödeme yapıldığında muhasebe yetkilisine otomatik olarak muhasebeleştirme talebi göndermesi sağlanmıştır.
  • Destek verilen bir projeye ait sözleşmenin muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
  • Destek verilen bir projeye ait ön ödeme, ara ödeme veya nihai ödemenin muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
  • Projeye ait teminat mektubu veya nakit teminat eklenmesi sağlanmıştır.
 1. Paydaş İşlemleri
  • Muhasebe yetkilisinin Sistem’deki paydaşlara ait banka bilgilerini ekleyebilmesi ve güncelleyebilmesi sağlanmıştır.
  • Muhasebe yetkilisinin Tüzel Paydaş ve Gerçek Paydaşları Ajansın favori listesine ekleyebilmesi sağlanmıştır.

Bordro Modülü kapsamında gerçekleştirilen istekler aşağıdaki gibidir:

 1. İnsan Kaynakları (İK) yetkilisinin kendi Ajansında çalışan tüm personelin bordrolarını ayrı ayrı raporlayabilmesi sağlanmıştır.
 2. Yatırım Destek Ofisi (YDO) ekspertiz ücretinin Sistem üzerinden tanımlanması, ilgili ücretin hesaplanması ve muhasebeye gönderilmesi sağlanmıştır.
 1. Sürekli görev yolluğu ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.
 2. Maaş bordrosundan ayrı olarak fark bordrosunun Sistem’e eklenebilmesi sağlanmıştır.
 3. Bordroya sağlık raporuyla ilgili bilgi girişinin yapılabilmesi, bu bilgilerden sağlık raporu için verilecek ücretin hesaplanabilmesi (Ek Ödeme Tablosu’nda detayı mevcuttur) sağlanmıştır.
 1. Fark bordrosunun sistem üzerinden oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
 1. Maaş bordrosu ekleme sırasında puantaj kartında ek ödemeler ve kesintilerin girişinin kullanılabilirliği arttırılmıştır.
 1. Görevlendirme işlemleri sırasında gündelik girişi sırasında saat bilgisinin de eklenmesi sağlanmıştır.
 1. Görevlendirmede ulaşım bilgilerinin girileceği formda nereden nereye gidildiği bilgisinin ayrı veri girişi olarak alınması sağlanmıştır.
 1. Görevlendirme yetkilisinin, görevlendirme işlemlerine yönelik öncelikle görevlendirme talebi olan personelin talebini görüntülemesi, hiçbir talep yoksa tüm personeli listeleyebilmesi sağlanmıştır.
 2. Bordro dönemi seçilmesiyle beraber personel listesinin otomatik olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
 3. Ek ödemelerde yer alan ödeme türlerinin açıklama alanlarının isteğe bağlı olması, sadece “Diğer” başlığındaki açıklama alanının zorunlu olması sağlanmıştır.
 4. Ajans personelinin kendi muhasebeleşen bordrosunu görüntüleyebilmesi sağlanmıştır.
 1. Ajans gündelik belirleme işleminin gerçekleştirme görevlisi için de yapılabilmesi sağlanmıştır.
 2. ÇPBMY entegrasyonu sağlanıncaya kadar bordronun muhasebeleşme işleminin manuel yapılabilmesi sağlanmıştır.
 3. Ek ödeme kalemlerine doğum, ölüm, eğitim ve yakacak yardımının eklenmesi sağlanmıştır.
 4. Bordro işlemlerinde personel ismi ve soy ismine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
 5. Bordroda memur maaşı için alınan derece kademe bilgilerinin kaldırılması, onun yerine muadil devlet memuru maaşının personel bilgilerinden alınması sağlanmıştır.
 6. İK yetkilisinin Sistem’e yeni eklenen personele sadece Ajans personeli rolünü tanımlayabilmesi sağlanmıştır.

Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (PFDY) Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler

 1. Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü (DDGM) ile yapılan entegrasyon kapsamında Sistem Yöneticisi (SY) kullanıcısının Sistem’den XML çıktılarını alabilmesi sağlanmıştır.
 2. Destek programlarına ait başvuru rehberlerinin geçmişinin Kalkınma Bakanlığı yetkisine sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
 3. Yararlanıcının başvuru döneminde sunduğu bütün bilgilere izleme sürecinde proje ayrıntıları görüntüleme işleminden ulaşabilmesi sağlanmıştır.
 4. Kopyala/yapıştır ile eklenen yazılardaki karakterlerin PDF çıktısında tutarsız görüntülenmesi sorunu giderilmiştir.
 5. Proje teslim alma işlemlerinde “Zamanında teslim alınmıştır” seçeneğinin destek programının son teslim tarihinden sonra aktifleştirilmesi sağlanmıştır.
 6. İzleme ziyaretleri planı çıktısında sadece düzenli izleme ziyaretlerinin gösterilmesi sağlanmıştır.
 7. Üzerinde proje değerlendirmesi olan Bağımsız Değerlendiricilere (BD) yeni proje atanmak istendiğinde alınan hata mesajının daha anlaşılır olması sağlanmıştır.
 8. Projelerin, BD veya Değerlendirme Komitesi (DK) süreci sonuna kadar ön incelemede elenebilmeleri sağlanmıştır.
 9. Sözleşme Kontrol Maddelerinin projeler tarafından doldurulup doldurulmadığı ile ilgili raporun İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından alınması sağlanmıştır.
 10. Ara ve nihai rapor incelenip uygun maliyetler belirlendikten sonra ilgili maliyetlerin yer aldığı tablonun çıktısının alınması sağlanmıştır.
 11. Ara ve nihai raporda bulunan harcamalar bölümüne “Lütfen harcama bilgilerinizi sözleşmede belirtilen rapor dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte giriniz” uyarısı eklenmiştir.
 12. Başvuru sahibi iletişim kişilerine gönderilen eksik evrak ihbarı e-postasında, projenin geçici referans numarası yerine projenin asıl referans numarasının yer alması sağlanmıştır.
 13. Ajans kullanıcısı tarafından görüntülenen harcama bilgileri raporuna Ajansın uygun gördüğü tutar bilgisinin yer aldığı “Uygun Görülen” sütunu eklenmiştir.
 14. Sistem Yöneticisi yetkisine sahip kullanıcı tarafından alınan teknik destek raporlarında sıralamanın NUTS2 ve referans numarasına göre yapılması sağlanmıştır.
 15. Eksik evrak ihbarı dokümanının MS Word formatında alınan çıktısında görsel iyileştirmeler yapılmıştır.
 16. Ara ve nihai raporların mali bölümünde yer alan bütçe başlıklarındaki sıralamalar düzenlenmiştir.
 17. Kalkınma Bakanlığı’nın bütçe değişiklik isteğini onaylaması / reddetmesi, destek programı onaylaması / geri göndermesi işlemlerinde ilgili Ajanslarda bulunan Program Yönetim Birimi (PYB) Başkanı kullanıcılarına e-posta gönderilmesi sağlanmıştır.
 18. Tüm proje genelinde raporların indirilmesini sağlayan düğmelerin “İndir” olarak isimlendirilmesi sağlanmıştır.
 19. Konsolide destek bilgileri raporunun geçmişe yönelik olarak üretilebilmesi sağlanmıştır.
 20. Proje detay raporuna toplam harcama ve verilen Ajans desteği bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır.
 21. Ara ve nihai rapor girişlerinde ekipmanla ilgili harcama girişi olduğu takdirde ekipman fiziksel kontrol listesinin de yararlanıcı tarafından girilebilmesi sağlanmıştır.
 22. İzleme dönemi özet raporunda proje durumu, ön ödeme ve nihai ödeme tutarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
 23. Hakediş onayında, işlemlerin hızlı yapılabilmesi için ağaç yapısının otomatik oluşturulması işleminin kullanıcının isteğine bağlı olarak yapılabilmesi sağlanmıştır.
 1. Destek programı işlemlerinde destek sınıfında yer alan “İşletmeler” ifadesinin “İktisadi” olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
 2. Sözleşme imzalama ve nihai ödeme işlemlerinde veri girişinin ilgili aydan sonra yapıldığı durumda gecikmeli kayıt yapıldığı bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır. İlgili bilginin DDGM entegrasyonu kapsamında kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Yatırım Destek Ofisi (YDO) Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler

 1. Tanıtım, Promosyon ve Organizasyon işlemleri Faaliyet bilgileri sekmesinde yer alan “Etkinlik Türü” açılır listesine “Fuar” bilgisi eklenmiştir.
 2. Raporlama ekranında yer alan sorgulama alanlarına “Faaliyet Başlığı” alanı eklenmiştir.
 3. Takip edilen yatırımlarla ilgili görüşmeler kısmında girilen veriler için açıklama alanının görünür olması sağlanmıştır.
 4. Araştırma ve Analiz faaliyetiyle ilgili formda “Değerlendirme” ve “Sonuç” alanlarının karakter sayıları arttırılmıştır.