• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
Yeni Sürüm v5.6.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Yeni Sürüm v5.6.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

KAYS Projesi kapsamında hazırlanan yeni sürüm v5.6.0 versiyon numarasıyla 20.02.2015 tarihi saat 09:00 itibarıyla yayınlanmıştır. Sistem’e eklenen yeni özellikler aşağıdaki gibidir:


Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi (ÇPBMY) Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler
ÇPBMY kapsamında gerçekleştirilen istekler aşağıdaki gibidir:

 1. Emanet kapatmada ve banka çıkışında bütün tutar değil parça parça kapatma yapılabilmesi sağlanmıştır.
 2. Muhasebe Yetkilisinin “Gönderme Emri” raporunu PDF formatında alabilmesi sağlanmıştır.
 3. Muhasebe Yetkilisinin bütçe uygulama sonuçları tablosunu Word, PDF, Excel formatında alabilmesi sağlanmıştır.
 4. Bordro muhasebeleştirmede kişilerden kesinti yapılması sağlanmıştır.
 5. Şablon fişi tutarları ile kaydet, tutarsız kaydet seçeneğinin olması sağlanmıştır.
 6. Damga vergisi otomatik hesaplamada banka seçiminin de olması sağlanmıştır.
 7. Mali raporlarda bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
 8. Ön muhasebe ve muhasebe fişleri ekranında bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
 9. Muhasebe Yetkilisinin ihale teminatı eklemesi sağlanmıştır.
 10. Muhasebe Yetkilisinin emanetlerin ve banka çıkışların listelendiği ekranı MS Excel formatında raporlayabilmesi sağlanmıştır.

Personel Ödemeleri kapsamında gerçekleştirilen istekler aşağıdaki gibidir:

 1. Kümülatif gelir vergisi ve SGK devreden tutarlarının sistemde her an güncellenebilir olması sağlanmıştır.
 2. Toplu bordro çıktısı almada işveren ve işçiye ait işsizlik sigortası kesintisi tutarları, ek ödemelerle ilgili net ve brüt tutarlar ve devreden SGK bilgileri eklenmiştir.
 3. Ajans personelinin sadece muhasebeleşen bordroları görüntüleyebilmesi sağlanmıştır.
 4. Ajans personeli işlemlerinde sicil numarası olarak rakam dışında karakterler de girilebilmesi sağlanmıştır.
 5. Ajans personeli bilgilerinde asgari geçim indiriminden yararlanmayla ilgili başlıklar anlaşılır hale getirilmiştir.
 6. İK personelinin ajans personeli kullanıcılarının şifresini güncelleyememesi sağlanmıştır.
 7. Görevlendirme raporu çıktılarında rapor isimlerine kişi bilgisi eklenmiştir.
 8. İş akdi sonlandırılmış personelin bordro işlemlerinde görüntülenmemesi sağlanmıştır.
 9. Ajans personelinin bordrosuna personelin işe başlama tarihinin eklenmesi sağlanmıştır.
 10. Görevlendirme işlemlerinde geçen seneye ait görevlendirmenin bu sene içinde ödenmesi durumunda gelir vergisi kesintisinin bu senenin parametreleriyle yapılabilmesi sağlanmıştır.
 11. Ajans YK kararına konaklama üst sınırı olarak bölge içi bölge dışı şeklinde ayrım eklenmiştir. Ayrıca yurtdışı gündelikler için katsayı eklenmiştir.
 12. Yemek yardımı için işyerinde bulunulan gün 0 olarak girildiği veya girilmediği durumda uyarı verilmesi sağlanmıştır.
 13. Görevlendirme formuna onaya gönderilecek görevlendirme yetkilisi alanı eklenmiştir.
 14. Görevlendirme işlemlerinde beyan tarihi eklenmiştir.
 15. İş akdini sonlandırma işleminde Tayin seçeneği kaldırılmıştır.

Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (PFDY) Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler

 1. İşten ayrılan İDB personelinin proje atamalarından silinebilmesi için ayrılanların da görüntülenmesi seçeneği eklenmiştir.
 2. Ön inceleme işlemlerinde onaylama seçeneğinin ön inceleme gerçekleştirme formunda görüntülenmesi sağlanmıştır.
 3. DFD ve TD için başvuru dosyaları sayılarının destek programı bazında parametrik olması sağlanmıştır.
 4. Teknik destek programının performans göstergelerinin ortaklaştırılması sağlanmıştır.
 5. PFDY başvurularında tüzel paydaşlarla ilgili kurum yetkilisinin tanımlanabilmesi ve bu kişinin diğer kişileri kurum yetkilisi yapabilmesi sağlanmıştır.
 6. TD türündeki destek programları için değerlendirme raporu türü olarak yönetim kurulu raporu çıkarılmıştır.
 7. İzleme dönemi raporuna NACE bilgisi eklenmiştir, ayrıca rapordaki sayısal tutarsızlıklar giderilmiştir.
 8. Ön incelemede reddetme işleminin sözleşme imzalanana kadar yapılabilmesi sağlanmıştır.
 9. Ajans personeli bilgilerinde zorunlu alanlar girilmediği ve kaydedilmek istendiği durumda gösterilen hata mesajının belirgin hale getirilmesi sağlanmıştır.
 10. Muhasebe Ödeme Birimi rolü oluşturulmuştur ve bu rolle proje izleme sürecinde ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.
 11. Arşiv proje detaylarında başvuru yapan birim bilgisinin proje detaylarındaki gibi olması sağlanmıştır.
 12. Arşiv proje detaylarında ilgili olduğu faaliyet alanının proje bilgileriyle ortaklaştırılması sağlanmıştır.

YDO Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler

 1. YDO’lar tarafından girilen görüşülen kişi bilgilerinin toplu çıktısının alınabilmesi sağlanmıştır.