• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
 • Ana Sayfa
 • /Genel
 • /Yeni Sürüm v7.3.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı
Yeni Sürüm v7.3.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Yeni Sürüm v7.3.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

KAYS Projesi kapsamında hazırlanan yeni sürüm v7.3.0 versiyon numarasıyla 02.02.2016 tarihi saat 09:00 itibarıyla yayınlanmıştır. Sistem’e eklenen yeni özellikler aşağıdaki gibidir:

ÇPBMY Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilen İstekler
ÇPBMY kapsamında gerçekleştirilen istekler aşağıdaki gibidir:

 1. Kullanıcı Çalışma Programı-Bütçe Dokümanı, Harcama Talimatı ve Harcama Onay Belgesini elektronik imza ile imzalayabilmektedir.
 2. İç denetçi kendi ajansına ait mali raporları, defterleri ve mizan raporunu alabilmektedir.
 3. Muhasebe Yetkilisi bütçe giderleri maliyetlerini ayrıntılı olarak Excel formatında raporlar.
 4. Dinamik Raporlamada bütçe dönemine ve yevmiye tarihi aralığına göre raporlamaların alınabilmesi sağlanmıştır.
 5. Bir personele ait muhasebeleştirilmesi beklenen talep var ise o personelin ajansının değiştirilmesi önlenmiştir.

Gerçekleştirilen Diğer İstekler

 1. Bordro bilgi girişinin, harcama birimi bazında verilecek ortak bir numara ile kaydedilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda SY kullanıcısına bordro raporlarının gösterilebilmesi sağlanmıştır.
 2. Aşamalı PTÇ için sözleşme imzalanan proje teklifleriyle ilgili izleme faaliyetleri, proje teklif çağrısındaki izleme faaliyetlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
 3. FD/FKD destek programında verilen faiz bilgilerinin aylık olarak sisteme girilmesi sağlanmıştır.
 4. Proje silme sırasında destekleyici belgeler yüklü olduğu için projenin silinememesi sorunu giderilmiştir.
 5. Aşamalı Proje Teklif Çağrısında Nihai proje başvurusu sırasında “Başvuru Sahibi Bilgileri”nin değiştirilememesi sağlanmıştır.
 6. Tamamlanan projelerde zeyilname ve bildirim mektubu girilmemesi sağlanmıştır.
 7. Sözleşme imzalanan projeler için başvuru formunun İDB/İDBB tarafından indirilebilmesi sağlanacaktır. Ayrıca aktivite kaydı da atılacaktır.
 8. Başvuru sırasında girilen performans göstergelerinin açıklamalarının görülebilmesi sağlanmıştır.
 9. Bütçe raporu görüntüleme ve çıktı işlemlerinde gösterilen proje teklifi listesine yararlanıcı adının getirilmesi sağlanmıştır.
 10. Görevlendirme işlemleri menüsünün Gerçekleştirme Görevlisi tarafından görülebilmesi sağlanmıştır.
 11. Aktivite İşlemleri – Tanıtım, Promosyon ve Organizasyon işlemlerinde Etkinlik Türü açılır listesine “Web Sayfası” ifadesi eklenmiştir.
 12. KAYS Paydaş bilgilerinin YDO’ya göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
 13. Faaliyetlere sorumlu ekleme işleminde YDO personellerinin seçilebilmesi için filtre tanımlanmıştır.