• İletişim

  TubitakYTE TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)

  Çukurambar Mah. 1478. Cadde No:22 06100  Çankaya/ANKARA

  T +90 (312) 289 92 22
  T +90 (312) 284 92 22
  F +90 (312) 286 52 22
  KAYS-Destek

  logo_sygm1_copy KALKINMA BAKANLIĞI

  Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

  Necatibey Cd No:110/A, 06100 Yücetepe/ Ankara

  Kalkınma Ajansları iletişim bilgileri için tıklayınız.

 •  
 •  
Yeni Sürüm v1.1.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Yeni Sürüm v1.1.0 Versiyon Numarasıyla Yayınlandı

Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi Modülü için hazırlanan yeni sürüm v1.1.0 versiyon numarasıyla kullanıma açılmıştır. Uygulamanın yönlendirildiği adres değiştirildiği için kullanılan tarayıcı önceki yönlendirmeyi ön belleğine aldığı durumda uygulamaya erişilememektedir. Böyle bir durumda tarayıcının ön belleğinin temizlenmesi gerekmektedir. Uygulamanın yeni yönlendirildiği adres https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/ şeklindedir. https://test.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/ adresinden hizmet veren test/eğitim sistemi de gerçek sistemle aynı fonksiyonları yansıtacak şekilde güncellenmiştir. v1.1.0 versiyonu ile eski versiyon olan v1.0.0 versiyonu arasındaki farklar aşağıda listelenmiştir:

 1. Destek programı değerlendirme kriterlerine verilebilecek puanların esnek bir şekilde tanımlanabilmesi, buna bağlı olarak Bağımsız Değerlendirici ve Değerlendirme Komitesi Üyesi kullanıcılarının değerlendirme ekranlarında kriter için verilebilecek puanların seçilebilmesi sağlanmıştır.
 2. Proje başvurusu sırasında faaliyet planı işlemlerinde, her bir faaliyet için bir alt faaliyet ekleme işlemi yapılabilir hale getirilmiştir.
 3. Destek programındaki “Küçük Ölçekli Yapım İşlerinin İstenen Destek Miktarına Oranı” kısıtının istenildiği durumda kontrol edilmemesi sağlanmıştır.
 4. Küçük ölçekli yapım işleri için olan %30 kontrolü kaldırılıp %100’e kadar değer girilebilmesi sağlanmıştır.
 5. Destek Programı işlemlerinde Bütçe Kısıtı ve Maliyet Uygunluğu Formuna “İnsan Kaynakları ve Seyahat Kalemleri Toplamının Toplam Bütçeye Oranı” kısıtı eklenmiştir.
 6. Destek programında yer alan başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu işlemlerinde ortakların ve iştirakçilerin kontrolü kaldırılmıştır. Başvuru sırasında destek programında tanımlanan kontrollerin sadece başvuru sahipleri için geçerli olması sağlanmıştır.
 7. Değerlendirme işlemlerinde Program Yönetim Birimi ve Program Yönetim Birimi Başkanı kullanıcıları için seçili destek programı kapsamında olan proje tekliflerinin “Ön İnceleme”, “BD Değerlendirmesi”, “DK Değerlendirmesi” sırasında listelenmesi sağlanmıştır.
 8. Destek Programı İşlemlerinde “Ön İnceleme Kriterleri” işleminde aynı kayıt üzerinde silme işlemi yapıldığı durumda alınan hata düzeltilmiştir.
 9. Yapılan tüm işlemlerde, işlem devam ederken sayfanın ortasında bekleme çubuğunun görüntülenmesi sağlanmıştır.
 10. Değerlendirici bilgileri ekleme ekranında performans iyileştirme çalışması yapılmış ve kayıt ekleme işleminin daha hızlı yapılması sağlanmıştır.
 11. Başvuru yapma sırasında “Başvuru Sahibi İşlemleri” ya da “Proje Paydaşları İşlemleri (Ortaklar ve İştirakçiler)” gerçekleştirilirken, paydaşa ait bir faaliyet varsa kullanıcının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
 12. “Destek Programı İşlemlerinde” destekleyici belge olarak gif, jpg ve tif tipindeki belgelerin de yüklenebilmesi sağlanmıştır.
 13. Ajans logolarının boyutları düzenlenerek görünürlüğü iyileştirilmiştir.
 14. Eksik evrak ihbar mektubundaki ifadelerin iyileştirilmesi sağlanmıştır.
 15. “Destek Programı İşlemlerinde” beklenen finansman kaynakları formunda bulunan “İstenen Destek Tutarı: ” ifadesi “Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı” olarak değiştirilmiştir.
 16. Sisteme kaydol formunda Rolü kutucuğuna “Seçiniz” ifadesi eklenmiştir.
 17. Ön inceleme ihbar gönderme kullanım durumunda eksik evrakların yüklenme durumu “Açık” durumuna getirilirken belgelerin yükleme durumu “Eksik Evrak Bekleniyor” durumuna getirilmesi sağlanmıştır.
 18. Değerlendirici eğitim bilgileri formunda diploma türü olarak “Lise” seçildiğinde üniversite ve bölümü bilgileri yerine “Bölümü” bilgisi istenmesi sağlanmıştır.
 19. Destek programının türü değiştirildiğinde, Kalkınma Bakanlığı tarafından eklenen performans göstergelerinin de destek programının türüne göre güncellenmesi sağlanmıştır.
 20. Destek programının bütçesi değiştirildiğinde eğer asil ve yedek liste belirlenmişse, asil ve yedek listenin otomatik olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
 21. Ön inceleme yapabilecek roller düzenlenerek PYB, PYBB, İDB, PPB ve PPBB rollerinin ön inceleme yapabilmesi sağlanmıştır.
 22. Destek programına başvuru yapan Bağımsız Değerlendirici listesinin, Bağımsız Değerlendiricilere ait tüm bilgilerle, MS Excel formatında alınması sağlanmıştır.
 23. Faaliyet girişi yapılırken faaliyet aylarının seçimi yapılan kutucukta görsel olarak iyileştirmeler yapılmıştır.
 24. Başvuru sahibi sorgulandığında, sorgulamaya uyan paydaş bulunamamışsa kullanıcıya bilgilendirme mesajı verilmesi sağlanmıştır.
 25. Destek programı mali bilgilerinde oransal ifade olan kısımlara “%” eklenmiştir.
 26. Destek programı işlemlerinde başvuru adresi işlemlerinde “Ekle” düğmesi “Adres Ekle” olarak güncellenmiştir.
 27. Başvuru ekranlarında ve gerekli diğer ekranlarda metin kutusu olan kısımlarda kalan karakter sayısının gösterilmesi sağlanmıştır.
 28. Faaliyet ekleme işleminde uygulama birimi bulunmuyorsa, başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi eklenmeden faaliyet eklenemeyeceği uyarısının gösterilmesi sağlanmıştır.
 29. Destek programı girişi sırasında belirtilen performans göstergelerinden program bazındakilerin mevcut durum ve hedef değerlerinin ajans tarafından doldurulmadan destek programının başlatılmaması sağlanmıştır.
 30. Ön İnceleme Kriteri İşlemleri adımında yer alan Ön İnceleme Kriteri Başlığı alanının alabileceği en fazla karakter sayısı 1000 olarak değiştirilmiştir.
 31. Destek programı İşlemlerinde destek programı kısa adı alanının alabileceği en fazla karakter sayısı 6 olarak değiştirilmiştir.
 32. Destek Programı Değerlendirme Kriteri İşlemlerinde Soru alanının alabileceği en fazla karakter sayısı 1000 olarak değiştirilmiştir.
 33. Başvuru formunda beklenen sonuçlar ekranında bulunan alanların alabileceği en fazla karakter sayısı 1000 olarak değiştirilmiştir.